Headlines News :
"JIHAD Menegakkan TAUHID, Membela Sunnah RASUL ALLAH, Hancurkan SYIRIK, Musnahkan BID'AH, Terapkan SYARI'AT ALLAH, Berantas KEMUNGKARAN dan KEMAKSIATAN," Tegaknya AGAMA ini haruslah dengan Kitab (AL QUR'AN DAN SUNNAH) Sebagai Petunjuk dan Sebagai Penolong. Kitab menjelaskan apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang ALLAH, Pedang atau Pena menolong dan membelanya ".(Nasehat Berharga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahumullah)

Widget by KaraokeBatak
Home » » Iblis dan Kerabatnya Menghancurkan Islam Lewat Wanita

Iblis dan Kerabatnya Menghancurkan Islam Lewat Wanita

Written By Dedi E Kusmayadi on 28 Mei, 2013 | Selasa, Mei 28, 2013

Iblis dan Kerabatnya
(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan) Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya". Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman : "Hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?" Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah". Allah berfirman: "Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan".

Iblis berkata : "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan". Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari kiamat)". Iblis menjawab : "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka.

Allah berfirman : "Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan". Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. (Shaad 38:71-85)

"Katakanlah (Wahai Muhammad) :"Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.Yang Menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan hasutannya ke dalam hati manusia,(iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia". (Surah An-Nas : ayat 1-6)

Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. (QS An-Nisaa’: 138-140).
 
Musuh-musuh Islam tak henti-hentinya berusaha untuk menjauhkan wanita muslimah dari agama islam yang haq dan lurus, disetiap tempat dan kesempatan mereka, selalu meluncurkan tuduhan-tuduhan keji yang di tunjukan kepada wanita muslimah dan Islam dengan menafsirkan ayat-ayat al-quran menurut penafsiran mereka ataupun sepotong-sepotong yang keji. Dan terhadap kaum wanita mereka mengatakan bahwa :

- "Islam adalah penjara bagi wanita" Karna wanita dalam islam wajib di rumah, tidak di ijinkan keluar kecuali ada hajat / keperluan yang harus di kerjakan.

- "menetapkan wanita di rumah, melemahkan ekonomi negara, Katanya dengan dalih seperti itu.

- "Poligami adalah perbuatan hewan"

- "Wanita-wanita muslimah itu sakit, kulitnya penuh dengan kadas dan panu, oleh sebab itu mereka memakai hijab/jilbab untuk menutupi aurat dan aibnya.

- Mereka dengan gencar, menghancurkan islam dengen memporak-porandakan hinaan terhadap wanita muslimah. Agar wanita muslimah mengikuti jalan iblis dengan membuka auratnya di tempat umum dan mepertontonkannya, dengan langgak-lenggok yang menggairahkan birahi lelaki.


Ya Wanita muslimah..........!

"Jangan ikuti langkah-langkah syetan". (QS. 24:21)

Dan tahukah anda apa yang mereka kehendaki ?  Mereka hanya menghendaki satu perkara, Menghancurkan agama islam dan merusak generasi islam dengan menyebar kekejian (di tengah masarakat beriman) Dan mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya,dari bentengnya, Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah,  Sebagai pemuas syahwat.

Mereka menipu mu agar kamu keluar dari syurga, Sebagi mana iblis mengeluarkan bapak kita adam darinya,

Iblis mengeluarkan Adam dan Hawa dari syurga dalam keada'an telanjang, tanpa pakaian, yang menutupi aurat mereka.

Para pengumbar kejahatan pun meniru gaya dan cara yang sama seperti iblis yang mereka ikuti.

Janganlah kamu hiraukan mereka..! karna iblis hanya ingin kamu menjadi pengikutnya di neraka.

Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, Pasti di situ ada kebahagiaan sejati.

Allah SWT, hanya menghendaki darimu kesucian,kemulyaan dan keluluhan.

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang suci". (QS. 2:222)
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
PRA BENCANA KEDATANGAN DAJJAL • All Rights Reserved
    Twitter Facebook Google Plus Vimeo Videosmall Flickr YouTube