Headlines News :
"JIHAD Menegakkan TAUHID, Membela Sunnah RASUL ALLAH, Hancurkan SYIRIK, Musnahkan BID'AH, Terapkan SYARI'AT ALLAH, Berantas KEMUNGKARAN dan KEMAKSIATAN," Tegaknya AGAMA ini haruslah dengan Kitab (AL QUR'AN DAN SUNNAH) Sebagai Petunjuk dan Sebagai Penolong. Kitab menjelaskan apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang ALLAH, Pedang atau Pena menolong dan membelanya ".(Nasehat Berharga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahumullah)

Widget by KaraokeBatak
Home » , , » Memahami Ayat Maryam Ayat 33

Memahami Ayat Maryam Ayat 33

Written By Dedi E Kusmayadi on 28 April, 2013 | Minggu, April 28, 2013Sering  kali bertanya apa yang dimaksud dengan pemahaman Firman Allah s.w.t, ayat maryam 33 :


وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

"Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali".

Indonesia artinya : Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat).

Inggris   : "And prosperity be upon me the day I was born, the day I die and the day I shall be raised alive"

Belanda : En welvaart op mij de dag dat ik geboren werd, de dag dat ik sterf en de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt

Jepang  : と繁栄は、私に私が生まれた日、私は生きている提起しなければならない私が死ぬ日と日になる


Korea  : 번영 나에게 내가 태어난 날, 내가 살아 제기해야한다 내가 죽을 하루 하루가

Mandarin :  和繁荣在我身上,我出生那天起,有一天我死的一天,我应提出活着

- Kaaf Haa Yaa ´ain Shaad *1)

- yang Dibacakan ini Adalah, Penjelasan Tentang Rahmat Tuhan Kamu Kepada Hamba-nya, Zakaria,

- Yaitu Tatkala Ia Berdoa Kepada Tuhannya Dengan Suara yang Lembut

- Ia Berkata Ya Tuhanku, Sesungguhnya Tulangku Telah Lemah dan Kepalaku Telah Ditumbuhi Uban, dan Aku Belum Pernah Kecewa Dalam Berdoa Kepada Engkau, Ya Tuhanku

- Dan Sesungguhnya Aku Khawatir Terhadap Mawaliku Sepeninggalku, Sedang Isteriku adalah Seorang yang Mandul, Maka Anugerahilah Aku Dari Sisi Engkau Seorang Putera,

- Yang Akan Mewarisi Aku dan Mewarisi Sebahagian Keluarga Ya´qub; dan Jadikanlah Ia, Ya Tuhanku, Seorang yang Diridhai

- Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami Memberi Kabar Gembira Kepadamu Akan Beroleh, Seorang Anak yang Namanya Yahya, yang Sebelumnya Kami Belum Pernah Menciptakan Orang yang Serupa Dengan Dia (Allah SWT)


- Zakaria Berkata, Ya Tuhanku, Bagaimana Akan Ada Anak Bagiku, Padahal Isteriku adalah Seorang yang Mandul dan Aku Sendiri, Sesungguhnya Sudah Mencapai Umur yang Sangat Tua

- Tuhan Berfirman, Demikianlah

- Zakaria Berkata, Ya Tuhanku, Berilah Aku Suatu Tanda

- Maka Ia Keluar Dari Mihrab Menuju Kaumnya, Lalu Ia Memberi Isyarat Kepada Mereka; Hendaklah Kamu Bertasbih di Waktu Pagi dan Petang

- Hai Yahya, Ambillah Al Kitab Taurat, itu Dengan Sungguh-sungguh

- Dan Rasa Belas Kasihan yang Mendalam Dari Sisi Kami dan Kesucian dan Dosa,

- Dan Seorang yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya, dan Bukanlah Ia Orang yang Sombong Lagi Durhaka

- Kesejahteraan Atas Dirinya Pada Hari Ia Dilahirkan dan Pada Hari Ia Meninggal dan Pada Hari Ia Dibangkitkan Hidup Kembali

- Dan Ceritakanlah Kisah, Maryam di Dalam Al Quran, Yaitu Ketika Ia Menjauhkan Diri Dari Keluarganya Ke Suatu Tempat di Sebelah Timur,

- Maka Ia Mengadakan Tabir yang Melindunginya, Dari Mereka; Lalu Kami Mengutus Roh Kami Kepadanya, Maka Ia Menjelma di Hadapannya Dalam Bentuk, Manusia yang Sempurna

- Maryam Berkata, Sesungguhnya Aku Berlindung Dari Padamu Kepada Tuhan yang Maha Pemurah, Jika Kamu Seorang yang Bertakwa

- Ia Jibril, Berkata, Sesungguhnya Aku ini Hanyalah Seorang Utusan Tuhanmu, untuk Memberimu Seorang Anak Laki-laki yang Suci

- Maryam Berkata, Bagaimana Akan Ada Bagiku Seorang Anak Laki-laki, Sedang Tidak Pernah Seorang Manusiapun Menyentuhku dan Aku Bukan Pula, Seorang Pezina!

- Jibril Berkata, Demikianlah

- Maka Maryam Mengandungnya, Lalu Ia Menyisihkan Diri Dengan Kandungannya itu Ke Tempat yang Jauh

- Maka Rasa Sakit Akan Melahirkan Anak Memaksa Ia Bersandar, Pada Pangkal Pohon Kurma, Dia Berkata, Aduhai, Alangkah Baiknya Aku Mati Sebelum Ini, dan Aku Menjadi Barang yang Tidak Berarti, Lagi Dilupakan

- Maka Jibril Menyerunya Dari Tempat yang Rendah, Janganlah Kamu Bersedih Hati, Sesungguhnya Tuhanmu Telah Menjadikan Anak Sungai di Bawahmu

- Dan Goyanglah Pangkal Pohon Kurma itu Ke Arahmu, Niscaya Pohon itu Akan Menggugurkan Buah Kurma yang Masak Kepadamu,

- Maka Makan, Minum dan Bersenang Hatilah Kamu

- Maka Maryam Membawa Anak itu Kepada Kaumnya Dengan Menggendongnya

- Hai Saudara Perempuan Harun, Ayahmu Sekali-kali Bukanlah Seorang yang Jahat dan Ibumu Sekali-kali Bukanlah Seorang Pezina,

- Maka Maryam Menunjuk Kepada Anaknya

- Berkata Isa, Sesungguhnya Aku ini Hamba Allah, Dia Memberiku Al Kitab Injil, dan Dia Menjadikan Aku Seorang Nabi,

- Dan Dia Menjadikan Aku Seorang yang Diberkati di Mana Saja Aku Berada, dan Dia Memerintahkan Kepadaku Mendirikan, shalat dan Menunaikan, Zakat Selama Aku Hidup;

- Dan Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan

_____________________
Keterangan : 

*1) Kaaf Haa Yaa ´ain Shaad artinya :

KAAF   = KAFI (yang maha mencukupi)
HAA    = HADI (yang maha memberi petunjuk)
YAA    = HAKIM (yang maha mengakimi)
'AIN    = 'ALIM (yang maha mengetahui)
SHAD  = SHADIQ (yang maha membenarkan janji-Nya)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،" " كهيعص}، قَالَ: كاف مِنْ كريم، وهاء مِنْ هاد، وياء مِنْ حكيم، وعين مِنْ عليم، وصاد مِنْ صادق"
dari Ibnu Abbas ra tentang Kaaf Haa Yaa `Ain Shaad, ia berkata "kaaf dari karim, haa dari hadi, yaa dari hakim, 'ain dari 'alim, shaad dari shadiq".


عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:" " كهيعص}، قسم أقسم الله به، وهو مِنَ اسماء الله"
juga dari Ibnu Abbas ra tentang Kaaf Haa Yaa `Ain Shaad, ia berkata "bagian yang Allah sediri membaginya dari nama-nama-Nya.
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
PRA BENCANA KEDATANGAN DAJJAL • All Rights Reserved
    Twitter Facebook Google Plus Vimeo Videosmall Flickr YouTube